Visie en missie

 

Onze visie is een wereld creëren, waarin mensen vanuit hun eigen passie, oprechte verbinding maken met zichzelf en anderen.

Ik geloof dat seksualiteit behoort tot één van de meest intense wijzen waarop mensen een diepe hechte verbinding kunnen maken met zichzelf en anderen, vanuit hun eigen goedheid.
Daarmee behoort het ook tot één van de grootste uitdagingen van de mensheid.

Seksualiteit is tevens een natuurlijk gegeven van ons menselijk bestaan, waar ieder mens, direct of indirect, gevraagd of ongevraagd mee te maken krijgt.
Het is iets dat niemand dient te beoefenen om te bestaan, echter volledig afzijdig blijven van het gegeven is in het leven vrijwel, zo niet onmogelijk.
Door seks bestaan we, we hebben een lichaam dat in meer of mindere mate seksueel functioneert en onze leefomgeving confronteert ons ermee.

Ik geloof dat een wereld waarin mensen een gezonde beleving kunnen hebben van hun eigen lichaam, hun intieme relaties en seksualiteit, een mooie wereld is.
Een wereld die verrijkend is voor ieder individueel mens, als zeer ver-rijkend voor de gehele samenleving.
De aarde is ten slotte niet meer of minder dan een enorme samenleving.

In onze huidige wereld brengt seksualiteit echter, naast geluk, ook schokkend lijden teweeg.
Op de gewone gangbare seksuele beleving van mensen heerst nog steeds een groot taboe.
Een taboe dat we zelf actief mee in stand houden door ons hoofd weg te draaien en te zwijgen.

Onze lange termijn missie is, om een omwenteling in de wereld te maken, weg van het taboe om met een open en actieve houding te gaan werken aan de opbouw van een gezonde beleving van seksualiteit.

Zodat seksualiteit niet langer massaal misbruikt wordt als oorlogsstrategie.
Zodat seksualiteit niet langer massaal misbruikt wordt als machtsmiddel tussen mensen.
Zodat seksualiteit niet langer massaal misbruikt wordt als uitlaatklep voor oude emotionele pijnen.

Ik geloof dat seksualiteit de bijzondere, verbindende bron is van waaruit we geboren zijn.

Daarmee wordt seksualiteit weer een intens plezierige en verrijkende beleving voor het individu.
Daarmee wordt seksualiteit weer de diepe verbinding  tussen 2 volwassen mensen vanuit diep respect en liefgeven.
Daarmee wordt seksualiteit de kers op de taart van een betrokken en gepassioneerde wereld.

Onze korte termijn missie is om via de seksuele opvoeding, seksualiteit in Nederland in een open licht te brengen, op een wijze die gezond is voor hart en ziel.

Uiteindelijk kun je, alleen in respectvolle openheid, jezelf en elkaar leren kennen, kun je echt verbinden.
Alleen dan kun je eigen belangrijke waarden voorleven, naleven en overbrengen op je kinderen.
Ook wat betreft intimiteit en seksualiteit.
Alleen dan kun je je kinderen de bijzondere kwaliteiten er van meegeven.

De wereld veranderen is zo eenvoudig of zo moeilijk als we zelf met zijn allen kiezen.
Wanneer morgen vele individuutjes besluiten het anders te gaan doen, is de wereld veranderd.

Ik geloof in die simpelheid, daar ga ik voor.

 

Door langdurig traumaherstel heb ik mijn bedrijf moeten stoppen.
Gezien het belang van het onderwerp houd ik deze website in de lucht.
Na de hack-aanval zijn diverse Tips & Tools nog niet hersteld.
Van Bloem & De Bij was onderdeel van Josephine's Company House
Kvk nr destijds: 020 94 337