Aanbevelingen

 

Wat ouders zeiden over de bijeenkomsten over seksuele opvoeding
en graag met jou willen delen:

Astrid Delger
Westerlee, 3 van haar zoons hebben ‘Een koffer vol’ gevolgd
“Josephine is erg enthousiast, direct en duidelijk naar de ouders toe. De openheid en het gemak waarmee je praat.
De avond is erg gezellig maar dwingt je tevens over bepaalde zaken na te denken.
Je krijgt opdrachten om veelal in kleine groepjes te doen. Deze kunnen je laten nadenken maar ze kunnen ook heel hilarisch zijn.
Je bent een brug tussen de ouders en kind.
Je leert ook op een andere manier naar je kind te kijken.
Kortom, zowel voor ouders als ook voor kinderen zeer leerzaam en niet al te zwaar.”
Wil Roelofs
Moeder van een zoon en dochter uit Drieborg
“Toen mijn zoon in groep 8 zat heb ik een paar avonden meegemaakt over seksuele voorlichting aan deze groep kinderen.
De kinderen zelf waren daar in de groep ook mee bezig, onder de professionele maar zeer betrokken leiding van Josephine.
De sfeer op de informatieavonden was open. Josephine praat erg makkelijk en duidelijk en dat nodigt uit. Ook was het prettig om te merken dat er niets persoonlijks van onze kinderen uit de lessen verteld werd. Ondanks de 2 avonden van ruim 2 uur, zou er nog wel tijd (avonden) bij kunnen.
Een onderwerp waar je niet altijd voldoende bij stil staat, maar dat meer dan interessant is.”
Dhr. H. Bakker
Vader uit Westerlee
“Heb beide avonden als prettig en open ervaren.
Ouders komen met elkaar in gesprek over een toch beladen onderwerp.
Thuis is het door deze ouderavonden voor mij makkelijker geworden om met mijn dochter over dit onderwerp te praten.
Bij deze wil ik ook andere ouders aanraden om aan deze ouderavonden deel te nemen.”
Alida Dammer
Donderdag 27 februari 2013, OBS De Waterlelie
“Het was een bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur waar veel informatie werd gegeven.
Maar aan de vragen die er zijn wordt ook goed aandacht besteed.
Je wordt ook weer goed op de feiten gedrukt, dat het heel belangrijk is om er goed en duidelijk over te praten met je kinderen.
Maar het is ook van belang dat je alles bespreekbaar maakt en er niet om heen gaat draaien of niets wilt vertellen.
Het belangrijkste vond ik, dat je je kind met sociale media wel hun gang moet kunnen laten gaan, maar wel met toezicht.Josephine bedankt!”
Grietje Doddema
Winschoten
“Alles werd duidelijk en rustig uitgelegd en verteld. Ik vond het helemaal goed en duidelijk. Ik zou zeggen ga zo door. Ik ben een tevreden ouder.”
Jan en Andrea Visscher
Ouders uit Bunde
“- Open en goede sfeer. Was een duidelijk verhaal, en goede uitleg. De uitleg had ik graag eerder gehad (zoon van net 12). Had al eerder behoefte over dit thema.
– Wist niet wat ik moest verwachten, was positief verrast. Goede informatie, gezellige sfeer. Ik vond alles op een goede manier uit gelegd.”
Ina de Vries
Moeder uit Winschoten
“Duidelijke uitleg over hoe de lessen zullen verlopen.
En het openstaan voor andermans mening.
Fleur Ridder
Winschoten
“Alles werd duidelijk verteld.”
Bianca Haverkamp en J.J. Buiter
Ouderpaar uit Drieborg
“- De openheid. Het hele verhaal was duidelijk.
– Om te horen wat mijn dochter in de lessen krijgt. Bijeenkomst was prima, duidelijke info!
Blij dat alles bespreekbaar is.
Judith Engelen.
Zowel haar zoon als dochter hebben het project gevolgd op obs Drieborg
Erg fijn dat onze kinderen via school seksuele voorlichting krijgen, vooral omdat kinderen door de media “verkeerde” info krijgen.
Openheid en alles bespreekbaar kunnen maken, goede manier om dingen thuis te gaan oppikken.”
Lilly Kok
Uit Winschoten
“Ga zo door. Huiskamer gevoel.
Helma Bolland
Drieborg
“Dat alles bespreekbaar is en dat dat ook duidelijk in de groep waar je kind in zit wordt besproken.”
A. Kant
Moeder van 3 zoons en leerkracht basisonderwijs
Ik waardeer de lessen zeer; de manier waarop het gebracht wordt (info naar de ouders, layout), de lessen die gegeven worden (mijn zoon gaat er erg “interessant” mee om) en de persoon die de lessen geeft.
Onze complimenten!”
Monique Moed
Moeder uit Winschoten
Er was een sfeervolle, gezellige, open sfeer op deze ouderavond over de seksuele vorming van kinderen.
Er zijn onderwerpen aan bod gekomen, waarvan ik niet wist dat kinderen er van op de hoogte waren.
Gedreven, enthousiaste manier van vertellen
en info geven door Josephine.
Compliment.”
Giny Heeres
Uit Drieborg
Deze lessen vind ik belangrijk voor kinderen. Dat ze er samen over durven te praten, dat seks er bij hoort en dat ze eigen grenzen aangeven. Ze kunnen zich zelf zijn (kinderen), dat vind ik belangrijk.
Openheid, eerlijkheid en alles werd goed uitgeled.“
Giny Heeres uit Drieborg
Bianca Cerfontain
Moeder uit Nieuw Beerta
“Prettig te weten hoe ze de les doet en dat de kinderen hiervan leren.
Vond het duidelijk, leuk en zeer interessant.
Hoop dat je door kan gaan met de lessen op school want de kinderen hebben dit nodig om hun eigen beeld er van te krijgen en om ook nee te kunnen zeggen als ze het niet willen.”
Diana Pals
Een moeder uit Heiligerlee
“De open sfeer, alles kan en mag gezegd worden.
Ik vond het zo heel prettig, ook je eigen inbreng werd serieus behandeld. Vond het heel leuk en leerzaam. Vooral omdat alles bespreekbaar is. Je kon alles vragen ook al leek het stom, het werd goed behandeld. Dank.
Gea Renken
Westerlee
“Prettige en open sfeer. Duidelijke uitleg. Ga zo door >>> zeer leuk.
Ellen
Moeder van een tweeling
“Leuk en leerzaam project, ook de 2 ouderavonden waren leuk en leerzaam.
Erg jammer dat er volgend jaar geen budget meer voor is vanuit de gemeente.
Vooral de kinderen die thuis misschien niet alles durven/kunnen vragen zal jouw uitleg erg goed hebben gedaan.
Ina Hoogstraten
Uit Westerlee
“Openheid.
Er zelf vaker met mijn zoon erover beginnen i.p.v afwachten. Positief, open zijn, ga zeker een boek kopen.”
Nanda Hofman
Winschoten
Je enthousiasme. Dit breng je over op mij. Succes met onze leuke groep 8.”
Agnes Lautenbach
Moeder uit Westerlee
“Open sfeer! De uiteindelijke discussie > de manier waarop ouders tegen bepaalde onderwerpen aankijken / hoe ze hier over denken, bepaalt wat ze tegen hun kinderen zeggen en hoe.
Voor mij zeer belangrijk om met andere ouders over de diverse onderwerpen rondom seks te hebben.
Heb het idee dat we thuis open zijn, na vanavond: nu ook actie! > in gesprek!

Interessant om de uitslagen van de ‘testjes’/vragenlijsten in de klas te horen. Zegt ook iets over mijn kind (wil je toch graag weten…).”
Ferdy en Deborah Walters
Ouderstel uit Winschoten
“- Dat alles open en eerlijk verteld werd en bruikbare tips gegeven werden over bv ik wil dit niet!
– Dat alles duidelijk werd uitgelegd, wat onze zoon kan verwachten van de voorlichting.
Ook wij kregen voorlichting om open te staan voor onze kinderen als ze vragen hebben.”
Bianca Krouwer
Winschoten
Openheid, duidelijkheid en de energie. Eerlijkheid. Succes met het behalen van je doel. Ik vind het nodig en dus nuttig!”
Anita Kramer
Moeder uit Drieborg
Een speciale ouderavond met seks als onderwerp, maakt dat het beter/makkelijker bespreekbaar is als op het schoolplein of elders. Bovendien is het een zinvolle reflectie die je wordt gegund omdat je merkt waar je kind in de klas mee bezig is.”
Claudia Steenhuis
Moeder uit Winschoten
Ik vond het een zeer infomatieve avond.
Josephine heeft ons veel uitgelegd over de seksuele opvoeding. Soms kwamen er onderwerpen voorbij, die voor mij ook nieuw waren.
Ik vind het ook goed dat dit wordt gedaan op de basisscholen.”
Petra Kamphuis
Moeder uit Westerlee
Enthousiast, open, toegankelijk, waardoor seks voor een ieder bespreekbaar wordt. Praktische tips hoe je als ouders kunt reageren op je kind en op vragen.
Ik merk dat het giebelige er vanaf is zodat het minder beladen is.
Het meest waardevolle vind ik dat de verbinding tussen kind / ouder / seks, makkelijker / vertrouwder is.
Leandra Kalk
Winschoten
Zeer interessant onderwerp voor zowel de ouders als het kind!
Het (seks) wordt bespreekbaar.
Sandra Metting
Moeder uit Drieborg
De enthousiaste wijze waarop Josephine invulling geeft aan het onderwerp seksualiteit, maakt dat het voor mij een bespreekbaar onderwerp is.
Haar enthousiasme werkt aanstekelijk!”
Belinda Korte
Moeder uit Winschoten
Je bent erg open en toegankelijk. Dit is een pluspunt, helemaal voor dit onderwerp.
Ik vind het goed dat hier aandacht voor is.

Wens je veel succes.”
Sybren van de Werf
Vader uit Opende
“Het is een leerzame avond.
Er zouden meer ouders moeten komen.
Wilma Visser
Winschoten
Open sfeer, duidelijk verteld, alles. Erg jammer te horen dat de jongste uit ons gezin deze lessen niet meer krijgt!”
Danielle Erdman
Moeder uit Winschoten
“Openheid en je manier van spreken. Je doet het leuk!
Irma Blok
Uit Winschoten
Openheid, duidelijkheid mbt de lessen.”

Wat leerkrachten, schoolhoofden en beleidsmedewerkers zeiden
over het project
‘Een koffer vol met… seks’
en graag met jou willen delen:

Thea Gielleit
Beleidsmedewerker gemeente Reiderland
“Josephine heeft voor de gemeente Reiderland 2 jaar lessen seksuele vorming gegeven aan enkele klassen van de basisscholen.
Dit gebeurde in het kader van het project Gezond jong in het Oldambt.
Zij heeft dit op een zeer integere manier gedaan, met respect voor de kinderen en hun ouders.Door haar openheid werd seksualiteit bespreekbaar en horend bij het leven.”
Fokje de Groot
Juf van groep 7-8, obs Drieborg te Drieborg
“Josephine vroeg mij een stukje te schrijven over onze ervaringen met haar project bij ons op school. Graag voldoe ik aan haar verzoek.Dit is al weer het derde schooljaar dat we meedoen aan het project ‘Een koffer vol met… seks’.
Omdat we als leerkrachten merken dat seksuele voorlichting nog altijd een beladen onderwerp is, willen we er als school graag een bijdrage aan leveren, zodat het ook voor de ouders en hun kinderen gemakkelijker wordt om erover te praten.
We willen als school beslist de voorlichting niet uit handen van de ouders nemen, maar zoals één van de ouders verwoordde aan het eind van het project: “Het heeft mij een opening gegeven om er met mijn kind over te praten. Ik ben nu echt in gesprek met mijn kind. Terwijl ik altijd dacht, dat komt nog wel.”Het positieve aan de lessenreeks is dat Josephine in samenspraak met mij de lessen voorbereidt en ook evalueert. Op deze manier passen de lessen goed bij het niveau van de betreffende groep.Het blijft natuurlijk spannend! De eerste keer… seksuele voorlichting op school. Veel gegiebel, vooral omdat de kinderen nog niet echt weten wat hun te wachten staat. Maar dat is snel over als de kinderen ervaren dat seksuele voorlichting meer is dan het praten over seks.
Samen praten ze over o.a. hun gevoelens, persoonlijke hygiëne, hoe verandert mijn lichaam. Maar ook het weerbaar kunnen zijn. De rol van de moderne digitale communicatie speelt hierbij een rol van betekenis.We hebben in de afgelopen jaren ervaren, dat het erg belangrijk is om juist in groep 7 en 8 met de kinderen te praten over hun seksuele ontwikkeling en alles wat daarbij hoort.
Aan het eind van groep 8 en in het begin van het voortgezet onderwijs beginnen de leerlingen te puberen en gaan ze minder onbevangen met hun ouders in gesprek. Dan zetten ze zich vaak af en vinden alles stom. In groep 7 en 8 staan de leerlingen daar vaak nog open voor.

Wij vinden dat seksuele voorlichting van groot belang is voor de seksuele weerbaarheid en dat de voorlichting bijdraagt aan een veilig schoolklimaat.
Het kost natuurlijk onderwijstijd, maar we zien de lessen als onderdeel van de lessen biologie en leefstijl (sociaal emotionele ontwikkeling) en daarmee passen de lessen uitstekend in ons totale lesaanbod.”

Crista Bruintjes en Martine Alting
Leerkrachten groep 8 op O.B.S de Waterlelie in Winschoten
“Sinds een aantal jaren wordt er seksuele voorlichting gegeven aan groep 8 op O.B.S. de Waterlelie.
Wij ervaren dit als een zinvol begin van de puberteit.
Op een open manier krijgen de kinderen les over verschillende aspecten van seksualiteit.
Binnen de lessen is er ruimte voor de kinderen, om zelf te bepalen in hoeverre ze wel of niet dingen willen bespreken. Hier geldt het principe: Veel mag, niets moet.
Veel zaken worden besproken, maar daarin worden duidelijke grenzen gesteld.Voor het project is er een prachtig boek samengesteld.
Ook hierin hebben de kinderen een keuzevrijheid in hoeverre ze iets wel of niet willen bekijken.Als leerkracht vinden wij de lessen een grote toevoeging hebben op het gebied van seksualiteit voor de kinderen.
Het is zeer zeker een aanrader voor alle basisscholen.”
Herman Godlieb
Directeur van obs Drieborg te Drieborg
“‘Een koffer vol met… seks’.
Lang geleden werd seksuele voorlichting gezien als een taak voor de ouders. In de praktijk kwam er vaak niet zoveel van terecht. Langzamerhand hebben scholen een deel van de seksuele opvoeding voor hun rekening genomen. Seksualiteit is een complexe zaak met zeer veel hele persoonlijke aspecten. Juist hierdoor bestaat er de kans dat het onderwerp ook op school onvoldoende aandacht krijgt.
Hierdoor kunnen allerlei risico’s op de loer liggen. Te denken valt aan ongewenste zwangerschappen (tienermoeders), overdraagbare aandoeningen, onvrijwillige seks etc.Om de basis te leggen voor een gezonde en veilige seksuele beleving is het ook voor de school een uitkomst om dit onderdeel van ons aanbod over te kunnen laten aan een deskundige.
Josephine Wierdsma verzorgt al een reeks van jaren het project ‘Een koffer vol met… seks’ op de obs Drieborg.
Bij de informatie vooraf zien we soms wel eens een opgetrokken wenkbrauw, maar van leerlingen en ouders krijgen we na afloop van het project steevast positieve reacties.
Zo lang we de financiën rond kunnen krijgen, zullen we met genoegen gebruik blijven maken van de deskundigheid van Josephine Wierdsma.”
Gerrit Cazemier
Leerkracht groep 7-8 en schoolcoördinator van de obs F.T. Venemaschool in Westerlee
“Ik als leerkracht van De F.T. Venemaschool in Westerlee ben zeer positief over de manier waarop Josephine met de kinderen in haar lessen over seksuele vorming aan het werk is.De eerste les is het natuurlijk veel giechelen maar zodra de kinderen vernemen dat Josephine op een serieuze manier met hun over allerlei onderwerpen praat, verneem ik dat de kinderen op een positieve manier met haar aan de slag gaan. Josephine maakt door haar benadering, maar ook door het lesboek dat ze gebruikt, heel veel onderwerpen bespreekbaar. De kinderen vernemen dat ze heel integer met opmerkingen omgaat.In de lessenreeks wordt er gepraat en gewerkt over gevoelens, hygiëne, over veranderingen in het lichaam maar ook over gevaren van internet en hoe je als kind met het gedrag van anderen om kunt gaan zowel op straat als op allerlei moderne communicatiemiddelen. Daarnaast komen ook voorbehoedsmiddelen en de seks zelf aan de orde. Josephine waarschuwt ook voor overdraagbare aandoeningen, onvrijwillige seks etc. maar ze praat ook over hoe kinderen hier mee om kunnen gaan.

Heel goed is het ook dat ze integer omgaat met opmerkingen van kinderen. Wat kinderen vertellen krijgen ouders niet te horen. Met ouders wordt tijdens twee informatieavonden wel de grote lijn van de lessen besproken en ook wel wat er in het algemeen door de kinderen gezegd is, maar nooit worden opmerkingen van één enkel kind naar voren gehaald.
Je verneemt gaandeweg de lessenreeks dat kinderen vrijer worden in het praten over van alles wat met het lichaam te maken heeft.

Onnora en Ruud
Leerkrachten van de groepen bovenbouw van sbo Delta te Winschoten
“Sinds het schooljaar 2010-2011 maken wij gebruik van het lesaanbod van Josephine voor de beide groepen in de bovenbouw.
Josephine is in staat om goed aan te sluiten bij onze doelgroep en hun belevingswereld.
In de eerste les worden er goede en duidelijke afspraken gemaakt waaraan elk kind zich dient te houden waardoor er veiligheid voor de kinderen gewaarborgd wordt.
De lessen zijn helder van opzet.Tijdens de lessenserie worden er 2 ouderavonden georganiseerd.
Tijdens de eerste bijeenkomst worden de ouders voorbereid op het feit dat hun kinderen lessen krijgen over seksuele vorming.
Josephine is in staat om ouders handvaten te geven hoe ouders kunnen reageren op het moment dat hun kind thuis komt met vragen over seksualiteit; do’s and don’ts.
Bij de tweede bijeenkomst wordt dieper ingegaan op vragen van ouders, worden reacties besproken waarmee de kinderen zijn thuis gekomen en tevens wisselen ouders ervaringen met elkaar uit.Tussen Josephine en de school is altijd een prettig contact.
Lessen worden uitgebreid geevalueerd waarbij er wordt ingegaan op de besproken informatie, maar tevens naar het reageren en gedragen van de kinderen. Het welbevinden van het kind staat centraal!”
Annet Vos Uit Assen
Lerares op sbo Delta, zij was aanwezig op een school-brede ouderbijeenkomst.
“Een open manier van presenteren / het aanreiken van gespreksstof én stof tot nadenken.
Een bijeenkomst als deze biedt stof tot nadenken, inspiratie om te denken en praten over dit soort onderwerpen, zowel thuis als op school en om blijvend een belangrijke plek te geven. Eigenlijk is seks(ualiteit) net zo gewoon als… eten, drinken, slapen, leren, naar school gaan en noem het maar op!”

Door langdurig traumaherstel heb ik mijn bedrijf moeten stoppen.
Gezien het belang van het onderwerp houd ik deze website in de lucht.
Na de hack-aanval zijn diverse Tips & Tools nog niet hersteld.
Van Bloem & De Bij was onderdeel van Josephine's Company House
Kvk nr destijds: 020 94 337