Historie van het bedrijf

 

Bewustwording

In het schooljaar 2004 – 2005 werkte ik (Josephine)  als vakleerkracht HVO op een aantal basisscholen in het westen van het land. Geheel onverwachts kreeg ik op één van de basisscholen te maken met het onderwerp seksuele voorlichting.

Mijn mond viel open, toen ik daar ontdekte, dat er rondom dit thema nog steeds flinke taboes en veel onwetendheid heerst.
Na die ervaringen besloot ik, dat ik iets met de seksuele voorlichting zou gaan doen.

De ‘eerste keer’
.
In het schooljaar 2004 – 2005 vroegen ‘mijn’ HVO leerlingen van groep 7 en 8 giebelend en hakkelend, of we het niet een keertje over ‘het’ konden hebben.
Na overleg met de directeur begon ik aan 4 lessen van 40 minuten over het brede thema seks.
Deze waren, niet alleen voor hen, maar zeker ook voor mij, vooral aftastend en onderzoekend.
.
Ik had onbewust aangenomen dat in die tijd de meeste kinderen van deze leeftijd al wel redelijk zouden zijn voorgelicht.
Wat een verkeerde aanname!
.
Tot mijn grote verbazing bleken de meeste leerlingen nauwelijks enige kennis in huis te hebben. De emoties die los kwamen waren een heel ander verhaal.
In tegenstelling met de hoeveelheid kennis, waren de hoeveelheid en de heftigheid van hun emoties, overweldigend te noemen.
.
Het schokte mij dat de meeste kinderen wat betreft seksualiteit nog steeds in het ongewisse waren en dat ze praten over seks nog steeds ‘als iets dat niet hoort’, beleefden.
.
Ontdek hier wat kinderen vinden van praten over seks >

Zo is het gekomen en zo is het gegaan.
Ik rolde er onverwachts in en het bleek in vele opzichten op mijn lijf geschreven…

Van idee naar bedrijf

In 2006 richtte ik Body Joy Nederland op, om dus ‘iets te gaan doen met seksualiteit’.
Als eerste ontwikkelde ik activiteiten voor volwassen vrouwen.
Activiteiten die erg leuk en gezellig waren.

Als extraatje maakte ik vanaf de eerste de beste bijeenkomst seksualiteit ook direct maar even bespreekbaar.
Dat was voor mezelf een onverwachtse vaardigheid en dit bleek voor de deelneemsters een grote meerwaarde te zijn.
Deze specifieke insteek werd zeer gewaardeerd, vooral de openheid en het ‘zo gewoon’ er over spreken.

Het balletje rolde soepel door.
In 2008 zocht de gemeente waar ik woonde naar een speciaal programma voor tieners ter bevordering van hun seksuele gezondheid.
Hét moment om mijn eerdere ervaringen uit de HVO lessen over seks, uit te werken tot een volwaardig project.
Het kreeg de naam: ‘Een koffer vol met… seks’ en was speciaal voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Mijn focus verschoof daarmee van de vrouwelijke seksualiteit naar de seksuele vorming van jonge tieners.
Dit project heb ik vanaf het schooljaar 2008 – 2009 met veel plezier uitgevoerd op de diverse basisscholen.

Trainingen die ik in de jaren erna volgde, duwden mijn oogkleppen opzij, verruimden mijn blikveld en zette me een andere bril op. Ik besloot onder meer om geheel voor 1 pad te gaan kiezen.
Zowel mijn hart als mijn kracht liggen beiden, overduidelijk bij het welzijn van kinderen en de relatie met hun ouders, dus kiezen was geen probleem.

Mijn passie is om 10-12 jarigen en hun ouders te helpen bij hun seksuele opvoeding en –vorming.
Ouders en hun kinderen met elkaar in contact brengen.
Open er met elkaar over praten geeft zoveel mooie verbinding!
Mijn missie is om dit zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en bij zoveel mogelijk gezinnen voor elkaar te krijgen.

Vanaf 1 januari 2014 heb ik dit extra onderstreept met mijn nieuwe bedrijfsnaam: Van Bloem & De Bij.

Is nu het verhaal afgelopen?
Nee. Ik merk aan alles dat ik net begonnen ben.
Ik heb namelijk een doel voor ons bedrijf en een wens voor jou…

Onze wens voor ieder individu en de wereld

We willen kinderen en ouders met elkaar in gesprek brengen.
We willen zinvolle informatie geven.
Met respect voor grenzen en het privé-leven van een ieder.
Over seksualiteit en alles daar omheen.

Zodat er een meer positief beeld en beleving van seksualiteit ontstaat.
Een beeld en beleving waarin ruimte is voor mensen, om zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen.
Zodat kinderen en andere mensen in hun toekomst meer plezier krijgen in de beleving van seksualiteit en er
makkelijker mee om kunnen gaan.

Op weg naar een gezonde seksuele identiteit voor iedereen.
Op weg naar een mooiere wereld.

Terwijl het bedrijf zich langzaam maar zeker uitrolt en ook ik zelf verder groei, worden visies en missies steeds verder uitgewerkt.
Ont-dekt zou je nog beter kunnen zeggen.
Dan blijkt het over het kleine en ook over het grootse te gaan, over passie en hoop, over geluk en pijn.

Door langdurig traumaherstel heb ik mijn bedrijf moeten stoppen.
Gezien het belang van het onderwerp houd ik deze website in de lucht.
Na de hack-aanval zijn diverse Tips & Tools nog niet hersteld.
Van Bloem & De Bij was onderdeel van Josephine's Company House
Kvk nr destijds: 020 94 337